Vis denne mail i din browser
December 2018  
     
  Nyt fra EG Bolig om nye rapportingsmuligheder og nemmere Facility Management  
 
 
Kære
Julen nærmer sig med hastige skridt, og derfor er det blevet tid til årets sidste nyhedsbrev fra EG Bolig, hvor vi har fokus på mange nye og spændende muligheder for at forbedre overblikket og øge effektiviteten.

I november måned holdt vi også vores traditionelle erfamøder. Her mødtes mange brugere på tværs af virksomheder og organisationer til gensidig sparring. Vi er både glade og stolte over det store fremmøde og engagement, der var kendetegnende for efterårets erfamøder. Vi er overbeviste om, at sparringen på tværs – deltagerne imellem – giver et godt udbytte, og samtidig er vi taknemmelige for de mange gode input, som vi i EG Bolig får på disse møder.

Budskaberne fra disse erfamøder og jeres besvarelse af vores årlige kundeundersøgelse vægter tungt, når vi lægger planer for de kommende år og skal sikre de rigtige prioriteringer for EG Bolig. Og i tråd med jeres tilbagemeldinger vil vi i det kommende år, udover at sikre attraktive og funktionsrige løsninger, have forøget fokus på ønsket om en effektiv support. Vi udvider således vores supportfunktion og supplerer med muligheden for at give os løbende feedback på jeres tilfredshed efter hver henvendelse. Det vil ske i form af en lille valgfri undersøgelse, som vil give os et aktuelt indblik i, om vi lever op til jeres forventninger. Endvidere vil vi i 2019 have fokus på jeres oplevede værdi af EG Bolig. Nye koncepter og forbedret leverancestyring skal sikre jer et endnu større udbytte af de løsninger, som vi i fællesskab implementerer.  

Tak for samarbejdet i 2018. Vi glæder os til at tage fat på et nyt år med nye muligheder.

God jul og godt nytår
Arne Birk Johansen
Director, EG Bolig
 
     
 
 
 
Gratis webinar – få mere ud af dine data

Vil du være endnu bedre til ledelsesinformation og business intelligence? Så er der nu godt nyt fra EG Bolig, når vi sammen med exacto tilbyder et nyt modul, der giver dig bedre adgang til dine data. Deltag i gratis webinar, og se, hvor nemt du kan lave både standardrapporter og værdifuld ledelsesinformation.
 
 
 
 
 
 
Facility Management på den nemme måde

Vi har været i gang med at implementere Mdoc FM hos en række kunder – en ny drifts- og vedligeholdelsesløsning, der er udviklet i samarbejde med NTI. Med den nye løsning får I et samlet overblik over driftsopgaver, planlagt vedligehold og økonomi i jeres ejendomsporteføljer. I er dermed hjulpet et godt skridt videre mod effektiv drift og opfyldelse af de voksende digitaliseringskrav til offentligt og alment byggeri.
 
 
 
 
 
 
Automatisk tilmelding til elselskaber

En ny EG Bolig-integration til elselskaber sørger for automatisk tilmelding til elselskab i forbindelse med indflytning og fraflytning. Integrationen betyder, at når den nye lejer har underskrevet lejekontrakten, vil lejer automatisk blive tilmeldt en elaftale pr. indflytningsdato. Ligeledes vil der ved fraflytning bliver foretaget automatisk tilmelding af udlejer, hvis lejemålet ikke udlejes med det samme.
 
 
 
 
 
 
Åbningstider mellem jul og nytår

Supporten hos EG Bolig holder åbent torsdag den 27. december kl. 8.00-16.00 og fredag den 28. december kl. 8.00-15.00.

EG Bolig Support ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
 
 
     
  Fif fra supporten  
 
  Hvis samlever skal overtage lejemålet, skal du i lejerkartoteket gå til "mere-knappen" og trykke på ''Lejemål overtages af samlever". Hermed bytter lejer og samlever plads i lejerkartoteket.

Efterfølgende skal '2.Navn' slettes: Slet navnet i '2.navn'-feltet, og tryk TAB. Der kommer nu en boks frem, hvor du skal udfylde fraflytningsdato og ny adresse for '2.navn'. Tryk Gem, og luk boksen. Tryk Gem igen. Hermed forsvinder både '2.navn' og interessentnummer i 'Samlever'.