Klik her, hvis du ikke kan læse denne e-mail
Juni 2017
Nyt fra EG Brandsoft

   
  Nyt fra EG Brandsoft

Kære

Som du sikkert har hørt, træder EU's nye Persondataforordning i kraft den 1. maj 2018. Det betyder, at der kommer langt større krav til, hvordan persondata bliver beskyttet og behandlet, ligesom der stilles større krav til dokumentation.

Hos EG Brandsoft er vi godt i gang med at foretage de nødvendige ændringer og justeringer af vores systemer, så vi sikrer, at din løsning også fremover opfylder kravene.

Et konkret eksempel er, at vi snart er klar med en ændring til brugeradministrationen, så den bliver enkel og transparent og samtidig understøtter en mere sikker tildeling af brugerrettigheder. Du vil kunne se et overblik over brugerne på dit system, og hvilken type data den enkelte bruger har adgang til. På samme måde vil det være tydeligt, hvem administratoren er, og hvem brugeren skal henvende sig til.

I dette nyhedsbrev kan du læse om digital dødsanmeldelse og erfaringerne fra Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster i Ringsted. Vores snitflade til PersonSag hos Folkekirkens har været tilgængelig for kirkegårdene siden februar 2017, og vi anbefaler at alle kirkegårde tilslutter sig.

Desuden fejrer vi, at vi har budt velkommen til kirkegård nummer 1.000 på findgravsted.dk. I den anledning frigiver vi snart en ekstra feature, så det er muligt at lægge billeder direkte ind i findgravsted.dk.

God læselyst.
 

 
Digital dødsanmeldelse er i luften

Siden februar har digital dødsanmeldelse nu også været en realitet for kirkegårdene, dermed kan samtlige kirkegårde i Danmark nu tilmelde sig. Digital dødsanmeldelse vil bidrage til en lettere administration i hverdagen, ligesom data i sagens natur vil blive mere nøjagtige, da overleveringer og manuel indtastning minimeres.

Alle kirkegårde og krematorier kan blive koblet til digital dødsanmeldelse og modtage digitale begravelsesanmodninger og begravelsesafgørelser direkte fra PersonSAG. Samtidig er det muligt at finde brændingsdato og brændingsnummer og meddele jordfæstelses-/urnenedsættelsesdato digitalt tilbage til PersonSAG.

Tom Olsen fra Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster i Ringsted har set så meget frem til muligheden, siden krematoriet startede i 2013, at han nærmest vil betegne det som en lidelseshistorie. I dag kan Fælleskrematoriets leder konstatere, at digital dødsanmeldelse har medført en så stor administrativ besparelse, at medarbejdere og ledelse kan puste ud efter nogle travle år med manuelt arbejde og postfrankerede kuverter frem og tilbage mellem begravelsesmyndigheder og kirkegårde.  
Processer og data ligger allerede i PersonSAG, så du kan hente de nødvendige oplysninger, og du får automatisk besked, hvis en handling skal finde sted. På den måde kan vi få de relevante oplysninger frem så hurtigt som muligt. I sidste ende er vi jo en servicevirksomhed for borgerne.
Tom Olsen, leder på Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster i Ringsted
 
 
 
1.000 kirkegårde på findgravsted.dk

Vi har nu budt kirkegård nummer 1.000 velkommen på findgravsted.dk. Det fejrer vi med en ny funktion, der gør det muligt at lægge billeder ud fra de enkelte gravsteder. Det betyder, at findgravsted.dk med de tilsluttede kirkegårde nu dækker op mod 80 procent af gravstederne herhjemme.

› Se, hvad du kan glæde dig til

 
 
Nye stemmer i supporten

Du vil fremover kunne møde nye stemmer, når du ringer til EG Brandsoft for support: Sacha Bøje Andersen og Frants Sandberg.
Til gengæld kan du nu ikke længere træffe Elsebeth Glinvad Jensen, der har valgt at forlade EG Brandsoft. Hun bliver dog i branchen, da hun er tiltrådt en stilling som kordegn. Vi ønsker Elsebeth held og lykke i det nye job.
 
 
  Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.


Venlig hilsen


Frank Kragelund Hansen
salg@brandsoft.dk

+45 9928 3565
 
 
 
 
  Denne e-mail er sendt til naten@eg.dk.

For at opdatere dine e-mailpræferencer eller afmelde fremtidige e-mails klik her.

EG A/S     Tlf.: +45 7013 2211     E-mail: eg@eg.dk