Klik her, hvis du ikke kan læse denne e-mail
April 2017
Nyheder fra EG Legal

Nyt fra EG Legal


Kære

Vi er nu kommet godt i gang med det nye år og er klar til årets første nyhedsmail.

I marts præsenterede vi det nye inkassomodul til AdvoPro og vores nye AdvoPro Portalløsning på et seminar. Vi vil gerne takke for det pæne fremmøde og den positive modtagelse af vores nyheder. Hvis du ikke deltog i vores seminar, vil du blive kontaktet, idet den nuværende version af AdvoPro Inkassomodul udgår ved indlæsning af den kommende AdvoPro version.

Det er endvidere tydeligt, at der er meget stor fokus på bl.a. retternes sagsportal, den digitale retssal, den kommende EU-persondataforordning og alt, hvad der følger med disse tiltag. Vi vil derfor løbende holde jer ajour på disse områder.

I vores udviklingsafdeling arbejder vi bl.a. på at udvikle den generelle sagsbehandling – primært med udgangspunkt i, at især mange advokater arbejder mest i Outlook. Vi har fået mange ønsker i den forbindelse, og flere af jeres ønsker vil blive opfyldt i år via den næste opdatering og en større opdatering i efteråret.

Leverandørservice fra Nets
Afslutningsvis en praktisk meddelelse. Er din virksomhed tilmeldt Leverandørservice fra Nets? I kan spare både tid og penge ved at betale EG's fakturaer automatisk. Princippet er det samme, som I kender fra Betalingsservice. I vil fortsat modtage fakturaer fra EG, men med Leverandørservice vil beløbet automatisk blive overført til EG på betalingsdatoen, uden at I skal foretage jer noget. Skriv til debitor@eg.dk, så kan vores debitorafdeling hjælpe jer videre.


  
Nyt AdvoPro Inkassomodul og AdvoPro Portal

Som nævnt i forordet har vi netop lanceret et nyt inkassomodul til AdvoPro.

Vi har tidligere skrevet om alle de mange fordele ved det nye modul, som erstatter det eksisterende. En af de fordele, som vi gerne fremhæver, er muligheden for at angive en forældelsesdato på fordringerne og eksempelvis også differentieret pr. debitor. Oversigten over forældede fordringer giver dig et hurtigt overblik over, hvilke fordringer der forældes i en given periode.

Dette er særligt relevant, da rigtig mange krav forældes i år som følge af ændringerne i forældelsesreglerne pr. 1. januar 2008. Som man har kunnet læse i medierne, betyder det, at det er milliarder, der risikerer at gå tabt ved udgangen af 2017.

AdvoPro Portal
Med AdvoPro Portal kan du give dine klienter og debitorer adgang til inkassosager. Det er en god service, der sparer tid for både dine klienter og dig. Vi er overbeviste om, at inddrivelsesprocenten forbedres med muligheden for, at debitorerne kan logge på direkte på deres smartphone, iPad eller pc.

 
OBS.: Indlæsning af servicepakken til AdvoPro
AdvoPro Inkassomodul er udviklet fra bunden, så der er ikke blot tale om en ny version af jeres eksisterende inkassomodul. Det betyder, at I ved indlæsning af den næste servicepakke til AdvoPro, automatisk får det nye inkassomodul. I skal derfor ikke indlæse servicepakken, før vi har indgået aftale om, hvordan jeres konvertering, uddannelse og omlægning af inkassobreve skal håndteres. Efter indlæsning af servicepakken vil jeres nuværende inkassomodul ikke længere være tilgængeligt.
 
 
Retternes sagsportal

Vi har tidligere meddelt, at vi her i foråret vil udvikle en funktion, der gør det lettere at uploade dokumenter til sagsportalen. Vi følger stadig denne plan, og I vil snart modtage en ny AdvoPro servicepakke. Vi har også meddelt, at vi vil udvikle en integration til sagsportalen i år. Vi forventer dog ikke at kunne igangsætte dette arbejde i år, og vi afventer en tidsplan fra Domstolsstyrelsen herom.

›Få mere information her


 
EU's kommende persondataforordning og datasikkerhed generelt
Det er afgørende, at AdvoPro lever op til EU's kommende persondataforordning, der stiller højere krav om datasikkerhed. Som it-leverandør er det vores opgave at sikre, at AdvoPro overholder reglerne og leverer den fornødne dokumentation. Vi er i dialog med Danske Advokater, som har nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal se på, hvad forordningen kan komme til at betyde for danske advokatvirksomheder.

 


 
Find din virksomheds sikkerhedshuller

Baserer I jeres datasikkerhed på firewall- og antivirusprodukter alene, skal du læse denne artikel. Sikkerhedsprodukter er et effektivt filter mod huller i jeres systemer, men hullerne kan du direkte eller indirekte selv være skyld i.

› Få anbefalinger fra it-sikkerhedseksperten F-Secure

 
5 dårlige sikkerhedsvaner
Som advokatvirksomhed er I et attraktivt mål for hackere, og I er udsatte, når det drejer sig om virusangreb og ransomware. I kan selv gøre meget skade og gøre virksomheden alt for sårbar. Her er 5 dårlige sikkerhedsvaner, du bør kvitte hurtigst muligt.

› Læs hele artiklen om de nye tendenser her
 


 
  Alle medarbejdere hos EG Legal ønsker dig et dejligt forår, og vi vender snart tilbage med endnu en nyhedsmail.

Venlig hilsen
EG Legal

Lotte Juul
Senior Sales Executive

 
 
 
 
  Denne e-mail er sendt til .

For at opdatere dine e-mailpræferencer eller afmelde fremtidige e-mails klik her.

EG A/S     Tlf.: +45 7013 2211     E-mail: eg@eg.dk