Vis denne mail i din browser
April 2018  
     
  GDPR-nedtællingen er i fuld gang  
 
 
Kære
Som vi tidligere har nævnt, er vi i fuld gang med at udvikle AdvoPro, så løsningen lever op til kravene i den skærpede persondataforordning (GDPR). Idet vejledningen fra Datatilsynet først var klar i marts måned, er vores arbejde blevet forsinket i forhold til tidligere udmeldinger.

Sammen med de øvrige leverandører af advokatløsninger har vi været til workshop hos Danske Advokater, hvor de enkelte punkter i vejledningen er blevet drøftet og tolket, således at vi nu er gået i gang med arbejdet. Det skal nævnes, at flere punkter er blevet skærpet i forhold til første udkast, vi arbejdede med i 2017.

På baggrund af vejledningen fra Danske Advokater vil vi sende en skrivelse til jer, der gerne skulle besvare jeres spørgsmål. Vi opfordrer derfor til, at I har tålmodighed lidt endnu og venter på denne skrivelse. Dog informerer vi i denne nyhedsmail om generelle opmærksomhedspunkter og de forventede tiltag i AdvoPro.

Vi har netop udsendt databehandleraftaler til de af vores AdvoPro-kunder, som vi er databehandler for. Har du lyst til at blive klogere på vores databehandleraftale, kan du se filmen med Executive Vice President Jesper Andersen fra EG. https://eg.dk/it/gdpr-databehandleraftaler/

God læselyst!
 
     
 
 
 
AdvoPro i Outlook

Tak for jeres deltagelse i vores webinar om AdvoPro i Outlook.
Vi har fået mange positive kommentarer til de nye funktioner. Blandt andet at det er meget nemmere at journalisere jeres mails i AdvoPro, som er nødvendigt for at mails også kommer til at indgå i slettekørsler, således I kan leve op til de skærpede regler i forbindelse med GDPR.
Bemærk, at servicepakken med de nye funktioner allerede er tilgængelig. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Advokat Hotline.
 
 
 
 
 
 
GDPR i advokatvirksomheder

Som advokatvirksomhed behandler du ofte meget følsomme data, og der hersker næppe tvivl om, at advokatvirksomheder skal passe overordentligt godt på, at disse data ikke falder i de forkerte hænder. Men når EU's skærpede regler i forbindelse med persondataforordningen (GDPR) træder i kraft, skal du også have øget fokus på de måske lidt oversete øvrige persondata, du behandler – herunder eksempelvis data om dine medarbejdere.
 
 
 
 
 
 
Væk med ringbindene og arkivskabene

Når GDPR træder i kraft, stiller det større krav til både løbende manuel oprydning og adgangsbegrænsning til ringbind og arkivskabe, da brug af disse stiller store krav til sikkerheden.
 
 
 
 
 
 
Databehandleraftale

EG Legal har netop udsendt databehandleraftale til alle de kunder, hvor EG er databehandler. I denne video fortæller Executive Vice President Jesper Andersen fra EG mere om selve aftalen.
 
 
 
     
  AdvoPro og GDPR  
 
  Inden den 25. maj 2018 vil følgende være klar og implementeret i AdvoPro.

Dokumentation af:
  • Dataflowanalyse (hvordan opbevares og behandles persondata)
  • Adgangsbegrænsning og ændringslogning i forhold til, hvad der kan håndteres i dag.
Funktion til:
  • Udlevering (retten til indsigt)
  • Sletning/Anonymisering af data (retten til at blive glemt).
Herefter vil vi foretage yderligere tilretninger, der implementeres på et senere tidspunkt.
 
 
     
     
  De bedste forårshilsner

Lotte Juul
Senior Sales Executive
EG A/S